EWES - UTAN FJÄDRAR STANNAR VÄRLDEN


I Ewes REKLAMFILM “Utan fjädrar stannar världen” var en tydlig målsättning att bevisa hur viktig Ewes produkt, fjädern är som en del av vardagen.

På ett komiskt & berörande sätt kan åskådaren relatera till de situationer som skådespelaren hamnar i, vilket skapar en verklighetstro utifrån filmen. Ett engagemang, ett surr kring fjädern & inte minst kring Ewes som företag.

Denna film visades över 50´000 gånger runt om i världen på under en vecka. Varför?

Känsla. Relation. Verklighet.