BSV - JOHNNY GRAUENGAARD


Kreativitet är nyckeln till framgång.

I MINIDOKUMENTÄREN om Johnny Grauengaard på BSV Arkitekter skapade vi en trygg & mäktig känsla. Genom att koppla Johnnys privatliv & intressen med arbetets utmaningar & lyckades beröra en intressant aspekt på hur människans intresse kan göra stor nytta i arbetet.

Trygghet är en vital faktor när det kommer till nybyggnationer, vilket därmed lade en viktig grund i detta projektet. Återigen. Känsla.