AGES - REKRYTERINGSFILM


Söker du nytt folk & behöver rekrytera?

Det kan vara enorma skillnader på antalet ansökningar i en rekryteringsprocess beroende på om tjänsten annonseras med en textannons eller med en film.

Rekryteringsfilm är för dig som beställare en enkel, smidig & snabb produktion som kan ha många andra fördelar. Efter produktion kan du exempelvis använda råmaterialet till att producera helt andra filmer framöver.